Beleid

Ruimte voor individuele en sociale groei

Kinderopvang is meer dan gezellig bezig zijn met de kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn gericht met de kinderen bezig, ze scheppen sfeer, benaderen de kinderen met een bepaalde houding en bieden activiteiten aan. De Vlindertuin biedt kinderen een gevoel van veiligheid en geeft ze de gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties. Het is een plek waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen. Ook leert het kind al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met een ander, omgaan met conflicten en opkomen voor zichzelf. Om hier optimaal op in te kunnen spelen heeft De Vlindertuin horizontale en verticale groepen. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om het kind in de groep te plaatsen waar hij of zij het beste tot zijn recht komt.

Onvoorwaardelijke acceptatie

De Vlindertuin begeleidt de kinderen bij alle ontwikkelingen die ze doormaken. Ook dragen we zorg voor een liefdevolle en stimulerende omgeving waarbinnen kinderen zich prettig en veilig voelen. Elk kind is uniek en elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Een kind dat zich op zijn gemak voelt is ontspannen, nieuwsgierig, tevreden en vol zelfvertrouwen. Hierdoor kan een kind zich gedurende vier jaar van een volledige afhankelijke baby ontwikkelen tot een al redelijk zelfstandige kleuter. Wij gaan ervan uit dat elk kind uniek is en zich op eigen kracht ontwikkelt op basis van aanleg en temperament.

Op het moment dat kinderen bij De Vlindertuin worden opgevangen vindt een deel van de ontwikkeling en vorming hier plaats. De pedagogisch medewerker respecteert de opvoedingsstijlen van de ouders en houdt daar rekening mee. Goed contact en overleg met de ouders vinden wij belangrijk. Zo maken we afspraken over het ritme en bijzonderheden zodat kinderen een soepele overgang hebben van thuis naar De Vlindertuin. Tijdens het intakegesprek maken we hier de eerste afspraken over.

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de wet kinderopvang beschreven zijn (prof. J.M.A Riksen-Walraven, 2016). Deze doelen houden in dat in een veilige en gezonde omgeving;

 1. (Emotionele) veiligheid wordt geboden aan een kind
 2. De persoonlijke competenties van de kinderen worden bevorderd
 3. De sociale competenties van de kinderen worden bevorderd
 4. Kinderen de ruimte krijgen om zich waarden en normen van de samenleving eigen te maken

Bij De Vlindertuin hebben wij deze basisdoelen gekoppeld aan de visies van de volgende pedagogen: Freinet, Gordon, Maria Montessori en Reggio Emilia. Op deze manier hebben wij onze eigen Vlindertuin methodiek ontwikkeld. Hierin staan onderstaande punten centraal:

 • Werken vanuit de belevings- en ervaringswereld van het kind
 • Begeleiden bij de onderzoeksdrang en het experimenteren, “help mij het zelf te doen”
 • Actief te luisteren naar het kind en werken met de “ik boodschap”
 • Open communicatie en verschillende vormen van communicatie
 • Vrijheid binnen duidelijke regels, structuur en grenzen

Contactformulier

Wil je een rondleiding, heb je vragen of een opmerking? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Volg ons op Instagram

  Pin It on Pinterest

  Shares